Huisregels

HUISREGELS

 • Soft- en harddrugs verboden. Bij constateren dealen in drugs,onmiddellijke overdracht aan de politie.
 • Minimum leeftijd 18 jaar. Men dient een geldige ID bij zich te dragen.
 • Slag-, steek-, vuurwapens, andere scherpe voorwerpen of voorwerpen(bijv. deodorant) die gebruikt kunnen worden als wapen zijn verboden.

  Pepperspray en traangas worden niet getolereerd.

 • Geen voetbal-, plaats- of landsuitingen door middel van kleding(bijv uiting op caps).
 • Geen camera’s.
 • Alle aanwijzingen van de organisatie, security of andere personeeldienen te worden opgevolgd. Weigering kan leiden tot het ontzeggen

  van de toegang.

 • Garderobe verplicht.
 • Bij toegang tot het evenement gaat bezoeker automatisch akkoord metvisitatie.
 • Verbale en non verbale agressie alsmede het kapot maken vangoederen wordt niet getolereerd en kan leiden tot ontzegging van de

  toegang.

 • Het is ten strengste verboden zich te begeven op plaatsen buiten hetafgezette en daarvoor bestemde feestgebied.
 • De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade
  aan eigendommen, veroorzaakt door eigen onverantwoordelijkheid van
  bezoeker voor, tijdens of na het evenement.
 • De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade
  aan eigendommen in zaken als diefstal of verlies.
 • Bijeenkomsten die een ongemakkelijk of zelfs dreigende weerslag
  hebben voor het publiek, worden niet getolereerd.
 • Bij het verlaten van het evenement dient de bezoeker de kortst route
  naar zijn vervoermiddel te nemen.
 • Het meebrengen en consumeren van eigen drank of voedsel naar/
  tijdens het evenement is niet toegestaan.
 • Het is verboden om nooduitgangen te openen of te blokkeren zonder
  duidelijke oorzaak.
 • Bij toegang tot het evenement gaat bezoeker automatisch akkoord met
  video- en audio-opnames waarin men zich als publiek begeeft. Hieraan
  kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Bij het oneens zijn met of niet naleven van genoemde regels kan
  bezoeker de toegang worden geweigerd of eruit gezet worden.
 • Ingenomen goederen worden niet geretourneerd!
 • Roken in overdekte/indoor ruimtes niet toegestaan. Er is een rokersruimte aanwezig.