Is het toegestaan om het festival tussentijds te verlaten of iets uit mijn auto te pakken?

Nee, het tussentijds verlaten van het festival om welke reden dan ook is niet toegestaan.